WINS Services.

      บริการของเรา คือการให้คำปรึกษาและการบริการทั้งในฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ อย่างเป็นกันเอง แก่ธุรกิจขนาดเล็ก กลางและใหญ่ รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และเพิ่มผลตอบแทนแก่องค์กร โดยใช้ขบวนการทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน จำหน่ายอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ในราคาประหยัด และยังมีบริการหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 • ระบบ Access Control ควบคุมการเข้าออกของนักศึกษาพร้อมส่ง SMS ถึงผู้ปกครอง
 • ระบบควบคุมการเรียนการสอน E-learning Class
 • บริการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX System)
 • บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Network (Local Network and Internet)
 • ให้คำปรึกษาในการวางระบบ IT (IT Consultants)
 • บริการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ทุกรูปแบบ ทุกระบบปฏิบัติการ (Server Installation Service)
 • บริการด้าน Virus Protection System and Security Solution
 • ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Computer and Accessories)
 • รับออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัยข้อมูลบนระบบเน็ทเวิร์ค(Firewall IDP and IDS)
 • รับติดตั้ง Internet ทั้งแบบมีสาย (Wireling) และไร้สาย (Wireless) สำหรับโรงงาน อพาร์ตเมนท์ คอนโด โรงแรม รีสอร์ท และภายในอาคารสำนักงาน Internet Cafe Wi-Fi Hotspot
 • รับติดตั้งรับและออกแบบระบบกล้องวงจรปิด และระบบกล้อง IP-Camera ด้วยสินค้ามาตรฐานจาก ไต้หวัน และ ยุโรป (สามารถดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ทและมือถือแบบ Real-time)
 • รับดูแลและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายแบบรายเดือน /รายปี (MA)
 • พัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับองค์กร โดยบริการครอบคลุมในทุกๆด้าน

CCTV System Services.


     CCTV ย่อมาจาก CLOSED-CIRCUIT TELEVISION คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด (CCTV Camera) ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ

WI-FI System Services.


     WI-FI หรือ WIRELESS หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN : WLAN ) หมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น

Fingerprint Scanner System Services.


     ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือ หรือ Fingerprint Scanner ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกองค์กรที่ต้องการความสะดวก ปลอดภัยในการควบคุมการเข้าออกประตูและการบันทึกเวลาทำงาน

PABX System Services.


     PABX (PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE) คือ ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติทำหน้าที่เชื่อมต่อ (Switch) ระหว่างองค์การโทรศัพท์กับโทรศัพท์ภายในอาคารแบบ Digital ISDN Trunk (DID = Direct Inverse Dialing) เป็นระบบโทรศัพท์ดิจิตอลอัตโนมัติ สำหรับใช้สายภายในของท่านด้วยเลขหมาย 4 หลัก และสามารถรับสายเรียกเข้าแบบต่อเข้าตรงโดยไม่ต้องผ่านพนักงานรับสาย (Operator)
Profile WINS on Facebook Wow Intelligence Network Solution Co,.Ltd.
223/128 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel:038-352-143, 086-301-3057, 089-135-1623 Fax: 038-354-755, E-Mail: [email protected]